O knihovně

Zřizovatelem knihovny je obec Malá Bystřice. Masarykova knihovna ve Vsetíně poskytuje knihovně regionální knihovnické služby. Metodicky je naše knihovna vedena pracovníky Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a střediskovou knihovnicí Obecní knihovny v Jablůnce.

Informace o fondu knihovny

 • Celkový fond knih v naší knihovně – 1 611 knih
 • Oddělení pro dospělé:
  • naučná literatura – 240 knih
  • beletrie – 661 knih
 • Oddělení pro děti a mládež:
  • naučná literatura – 96 knih
  • beletrie – 607 knih
 • Fond obsahuje také některé zábavné časopisy pro mládež, např. Čtyřlístek
 • Každoročně (na jaře, na podzim a v lednu) je vlastní fond knihovny doplňován tzv. cirkulačním (výměnným) souborem z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, tento soubor je zapůjčen na dobu 1 roku

Cirkulační (výměnný) soubor

 • knihy zařazené do cirkulačních souborů byly zakoupeny z finančních prostředků Zlínského kraje
 • knihy z cirkulačního souboru jsou v knihovně k dispozici po dobu 1 roku
 • k dispozici jsou knihy ze tří cirkulačních souborů
  • první soubor knih, tzv. zimní — označený žlutým proužkem (doručován v lednu) — ke stažení
  • druhý soubor knih, tzv. jarní — označený červeným proužkem (doručován v květnu) — ke stažení
  • třetí soubor knih, tzv. podzimní — označený modrým proužkem (doručován v listopadu) — ke stažení

Služby knihovny

 • výpůjčky vlastního i cirkulačního knižního fondu
 • meziknihovní výpůjční služba — pokud si čtenář chce půjčit knihu, která není v knihovním fondu Obecní knihovny v Malé Bystřici, je ji možné objednat pomocí Meziknihovní výpůjční služby. Objednání i vrácení knihy zajistí knihovnice.
 • bezplatný internet
 • v knihovně jsou plně funkční 2 osobní počítače, z toho jeden slouží jako veřejná internetová stanice (přístup možný i mimo otevírací dobu knihovny ve dnech pondělí–pátek, informace na obecním úřadě), každý má vlastní tiskárnu

Dokumenty

Knihovní řád

Výpůjční řád

Provozní řád počítačové stanice

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich