O knihovně

Zřizovatelem knihovny je obec Malá Bystřice. Masarykova knihovna ve Vsetíně poskytuje knihovně regionální knihovnické služby. Metodicky je naše knihovna vedena pracovníky Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a střediskovou knihovnicí Obecní knihovny v Jablůnce.

Informace o fondu knihovny

 • Celkový fond knih v naší knihovně – 1 611 knih
 • Oddělení pro dospělé:
  • naučná literatura – 240 knih
  • beletrie – 661 knih
 • Oddělení pro děti a mládež:
  • naučná literatura – 96 knih
  • beletrie – 607 knih
 • Fond obsahuje také některé zábavné časopisy pro mládež, např. Čtyřlístek
 • Každoročně (na jaře, na podzim a v lednu) je vlastní fond knihovny doplňován tzv. cirkulačním (výměnným) souborem z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, tento soubor je zapůjčen na dobu 1 roku

Cirkulační (výměnný) soubor

 • knihy zařazené do cirkulačních souborů byly zakoupeny z finančních prostředků Zlínského kraje
 • knihy z cirkulačního souboru jsou v knihovně k dispozici po dobu 1 roku
 • k dispozici jsou knihy ze tří cirkulačních souborů
  • první soubor knih, tzv. zimní — označený žlutým proužkem (doručován v lednu) — ke stažení
  • druhý soubor knih, tzv. jarní — označený červeným proužkem (doručován v květnu) — ke stažení
  • třetí soubor knih, tzv. podzimní — označený modrým proužkem (doručován v listopadu) — ke stažení

Služby knihovny

 • výpůjčky vlastního i cirkulačního knižního fondu
 • meziknihovní výpůjční služba — pokud si čtenář chce půjčit knihu, která není v knihovním fondu Obecní knihovny v Malé Bystřici, je ji možné objednat pomocí Meziknihovní výpůjční služby. Objednání i vrácení knihy zajistí knihovnice.
 • bezplatný internet
 • v knihovně jsou plně funkční 2 osobní počítače, z toho jeden slouží jako veřejná internetová stanice (přístup možný i mimo otevírací dobu knihovny ve dnech pondělí–pátek, informace na obecním úřadě), každý má vlastní tiskárnu

Dokumenty

Knihovní řád

Výpůjční řád

Provozní řád počítačové stanice